JCI Arnhem is onderdeel van JCI Nederland

JCI Nederland telt bijna 2.500 leden, verdeeld over zo’n honderd lokale verenigingen die Kamers worden genoemd, waarvan JCI Arnhem er eentje is. Waar JCI voor staat lees je op deze pagina.

Missie Junior Chamber International

De Missie van Junior Chamber International (JCI) luidt: “To provide development opportunities that empower young people to create positive change.” Als slogan hanteert JCI ‘be better’ wat aangeeft dat leden van JCI kritisch nadenken over bestaande problemen om zo duurzame oplossingen te vinden voor een betere toekomst. Leden van JCI geloven niet alleen dat verbetering mogelijk is in onze gemeenschap en in onszelf, maar geloven ook dat het onze verantwoordelijkheid is

Missie JCI Nederland

JCI Nederland is een krachtige organisatie van jonge ambitieuze mensen, die hun leiderschapscapaciteiten ontwikkelen door samen te werken in maatschappelijk relevante projecten, door trainingen te organiseren, te volgen, te geven of te ontwikkelen en door samen te werken in sociale en zakelijke netwerken.

Areas of opportunity

JCI is gebouwd op de gedachte van actief burgerschap (active citizenship). Dit is de capaciteit die wij allen hebben om samen te werken aan onze gemeenschappelijke doelen.

Sociale verantwoordelijkheid en het nemen van initiatieven om de gemeenschap te verbeteren is wat JCI-leden bindt. De activiteiten richten zich op 4 Area’s of opportunity:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Maatschappelijke groei
  • Internationale samenwerking
  • Ondernemerschap en netwerken

Aan deze vier area’s of opportunity kunnen leden op hun geheel eigen wijze invulling geven. In principe is alles mogelijk wat volgens de wet en de ethiek is toegestaan en wat kan bijdragen aan de doelen van de vereniging. In de praktijk concentreert het zich rond het organiseren en neerzetten van projecten, bestuurstaken in commissies of bestuur, bijwonen van trainingen en lezingen van inspirerende trainers en ondernemers.

Learning by doing, het verbreden van je horizon door te leren van anderen, andere culturen, andere zienswijzen, andere aanpakken. Dit kan bijvoorbeeld door het bijwonen van internationale congressen en trainingen, maar ook door een Twinning-relatie aan te gaan met JCI-leden in andere landen. JCI Arnhem heeft op dit moment geen Twinning Kamers.

Ondernemerschap binnen JCI moet worden gezien in de ruimste zin van het woord: iemand die iets onderneemt en daarbij persoonlijk gewin niet (uitsluitend) op de eerste plaats zet.

De area’s of opportunity worden door vertaald naar de 4 pijlers van JCI.

Vier pijlers

JCI is gebaseerd op vier pijlers: Business, Community, Training en International. Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen.

Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of door een opleiding te volgen om zelf trainer te worden om vervolgens binnen JCI-trainingen te gaan geven. Ook kun je (leren) business (te) doen en een netwerk opbouwen of projecten opzetten voor goede doelen. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen.