Organisatie

200.000 leden verspreid over 120 landen.

Hoe dat georganiseerd is, lees je hier.

Internationaal

JCI heeft een wereldwijd hoofdkantoor in Chesterfield (St. Louis) met een betaalde staf van ongeveer 20 mensen. Verder is JCI een vrijwilligersorganisatie. Het hoofdkantoor wordt aangestuurd door de Secretary General.

De politieke organisatie wordt geleid door een wereld voorzitter, ofwel World President. De World President heeft in zijn bestuur verder een General Legal Council, een Treasurer, de Immediate Past President (World President voorgaand jaar) en de Executive Vice Presidents (EVP’s) van de vier area’s. Dit bestuur heet ook wel het Executive Committee of Excom.

Elk jaar wordt tijdens het wereldcongres (eind oktober of begin november) het bestuur voor het komende jaar gekozen door de nationale voorzitters. Dit wordt ook wel het “one year to lead principe” genoemd.

Omdat de Incoming President veel tijd nodig heeft om zijn bestuur samen te stellen en een beleidsplan te ontwikkelen en ook om vast te wennen aan de drukke werkzaamheden van het voorzitterschap, wordt hij normaal gesproken vast in het bestuur van het jaar ervoor gekozen en met een speciale taak belast. JCI werkt gelukkig niet elk jaar met een totaal nieuw beleid maar probeert met een lange termijnstrategie te werken.

Area niveau

JCI kent 4 regio’s, ook wel area’s: A (Afrika-het Midden-Oosten), B (Azië-Pacific), C (Noord- en Zuid-Amerika) en D (Europa). Een Area kent grofweg dezelfde opbouw als de wereld- of nationale organisaties: Een bestuur bestaande uit de voorzitter (de EVP) en een aantal (International) Vice Presidents (VP’s). Een VP heeft een aantal landen onder zich waarvoor hij/zij vanuit JCI verantwoordelijk is.

Als je internationale activiteiten wilt ondernemen en vooral als je een project op het internationale niveau wilt brengen, zijn dit de personen waar je als eerste bij terecht kunt.

Congressen

Jaarlijks vindt in de maanden mei en juni in elke area een Area Conference plaats. Voor onze area D is dat de Europese Conferentie.

Het Wereldcongres en de Area Conferences zijn in de eerste plaats bijeenkomsten waar de nationale voorzitters hun formele jaarvergadering hebben. Aan een wereldcongres nemen vaak rond de 4.000 (aspirant)leden en senatoren van JCI uit de hele wereld deel.

Een Europese Conferentie trekt meestal tussen de 1.000 en 1.500 deelnemers. Als (aspirant)lid ben je welkom op elk internationaal JCI-congres, dus je kunt ook een congres bezoeken in een andere regio dan je eigen area.

Alle congressen zijn toegankelijk voor alle JCI (aspirant)leden. Naast de meerdaagse trainingen of competitions worden ook andere activiteiten georganiseerd zoals keynotes, workshops, excursies en (bedrijfs)bezoeken. Daarnaast is er iedere avond een feest en het congres wordt afgesloten met een closing ceremony.

Behalve de area conferences vinden ook regelmatig kleinschaliger congressen en trainingen plaats waarvoor ook vaak internationale deelnemers worden uitgenodigd. Deze bieden extra kans om de werking van JCI in andere landen aan den lijve te ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn de nationale academies (zoals de Dutch Academy) voor vorming van lokale bestuurders, de European Academy, de CO Academy en verschillende trainersopleidingen.

Nationaal

De nationale organisatie van JCI bestaat uit een (federatie)bestuur dat in het oktober College van Afgevaardigden (CvA) van het voorgaande jaar wordt gekozen. Om dezelfde reden als hierboven beschreven wordt de nationale voorzitter al een jaar eerder gekozen en neemt het jaar erop plaats in het federatiebestuur als vicevoorzitter.

Federatiebestuur

Het federatiebestuur bestaat naast voorzitter en vicevoorzitter uit de voor een bestuur voor de hand liggende leden (zoals penningmeester en secretaris) en uit vertegenwoordigers van belangrijke aandachtsgebieden zoals de pijlers en partnerships. De voorzitter van het voorgaande jaar zit ook in het federatiebestuur. De bestuursleden die een aandachtsgebied vertegenwoordigen, besturen daarnaast een team dat vanuit de pijlergedachte de Kamers in Nederland faciliteert.

Net zoals op een WC en EC wordt ook door het nationale bestuur en de voorzitters van lokale Kamers vergaderd. Dit gebeurt op de NC en de CvA’s. Ieder (aspirant)lid is welkom op de NC en de CvA’s waar, naast de voor iedereen toegankelijke vergadering, ook trainingen en excursies worden georganiseerd.

Vaak zorgt de organiserende Kamer voor een markt waar andere Kamers en projecten de mogelijkheid krijgen hun activiteiten te tonen. Ook worden deze evenementen (zeker de NC) meestal afgesloten met een feest.

Naast de eerdergenoemde bijeenkomsten in januari en oktober is er ook nog een mei-CvA. Vaak is dit CvA kleiner opgezet omdat er minder formele besluiten hoeven te worden genomen, waardoor meer tijd over blijft voor leuke presentaties en sprekers.