Vergaderingen

Eens in de twee maanden op de 3e maandagavond

JCI Arnhem vergadert eens in de twee maanden op de 3e maandagavond, m.u.v. de maanden juli en augustus. De maanden waarin niet wordt vergaderd, worden ingevuld door een activiteit op de 3e donderdagavond. De secretaris verstrekt voorafgaand aan het bestuursjaar de jaarplanning.

In de januarivergadering doet het nieuwe bestuur haar plannen uit de doeken voor het bestuursjaar (inclusief financiële onderbouwing in de vorm van een begroting) en worden de commissies samengesteld. Binnen het eerste kwartaal doet het aftredende bestuur verslag van de realisatie van haar doelstellingen in het voorgaande jaar en komt de financiële verantwoording aan de orde.

De vergaderingen zijn ongedwongen waarbij de agenda de inhoud bepaalt. Na de vergadering is er ruimte om gezamenlijk een borrel te drinken en met elkaar bij de praten.